ترکیب تجربه ۱۵ ساله و بهره گیری مداوم از دانش وابزار های روز باعث شده است تا در ارائه بالاترین کیفیت با بهینه ترین هزینه و کم ترین زمان ممکن بتوانیم یکی از بهترین های این حوزه باشیم، در کنار این امر مهم و حیاتی و به واسطه ی جذب و به کارگیری خبره ترین متخصص های حوزه طراحی وب سایت و مارکتینگ بر این باور هستیم که بتوانیم رشد شگرفی در کسب و کارها ایجاد کنیم، مهم ترین سیاست کاری افق دی ام هدایت ورشد کسب کار ها بدون در نظر گرفتن جنبه های مالی و مادی می باشد. در منشور کسب وکار ما هر انسانی که ریسک های ایجاد یک کسب و کار را پذیرفته باشد و خودش را در معرض سیل وطوفان های عظیم این دنیای پیچیده قرار داده است شایسته احترام بسیار زیادی می باشد، بنا بر این دیدگاه در هر ساعت از شبانه روز هفت روز هفته، تیم مشاوره، فروش و پشتیبانی افق دی ام برای خدمتگذاری آماده می باشد.